اینکه انجام رابطه زناشویی چقدر طول بکشد امری مهم است. در واقع مدت زمان کوتاه در رابطه جنسی زناشویی بین زن و مرد ، گاهی موجب عدم رضا یت و دلخوری یکی از طرفین می شود و گهگاه شاید مشکلات روحی و روانی در فرد ایجاد کند .اما محققان به حقیقتی در این زمینه دست یافته اند.
بر پایه تحقیق پزشکان مدت زمان بهینه انجام رابطه جنسی زناشویی بین ۳ تا ۱۳ دقیقه است.
در واقع اورگاسم کمتر از این (یعنی کمتر از ۳ دقیقه) اورگاسم زود هنگام محسوب می شود.


تحقیق قبلی که در این باره انجام شده بود نشان می داد که میانگین طول مدت رابطه جنسی زناشویی ۷.۳ دقیقه است که این رقم در نشریه Medicine به چاپ رسیده است.
این تحقیق از میان ۱۵۰۰ زوج در سال ۲۰۰۵ انجام شده بود. برای گرفتن زمان از یک تایمر (stopwatches) استفاده می شده است.
برادون محقق و روانشناس در این زمینه معتقد است که برای مردان پیر و پسران جوان طول دادن رابطه جنسی بیشتر از ۱۳ دقیقه کاری دشواراست.
 
انواع مختلفی از قرص ها، شربت ها، اسپری ها، و سایر داروهای جنسی وجود دارند که امید انزال دیررس را به فرد نوید می دهند، ولی در کمال ناراحتی باید گفت که هیچ یک از آنها موثر نیستند.
حتی در برخی موارد مشاهده شده است که بخشی از این داروها موجب می شوند که فرد بطور کلی در طول رابطه ی جنسی هیچ چیزی احساس نمی کند و بالطبع لذتی هم نمی برد.
در واقع مدت زمان رابطه ی جنسی فرد باید توانایی کنترل انزال را پیدا کند تا بواسطه ی آن از انزال زودرس جلوگیری بعمل آورده و نهایتاً مدت زمان بیشتری به رابطه ی خود ادامه دهد!